Dodatki modyfikujące

Folia wykonana z tworzywa sztucznego ma tendencję do wzajemnego przywierania warstw, co przekłada się na utrudnienie w otwieraniu rękawów foliowych. Zjawisko to również jest widoczne podczas przewijania folii na rolkach.

Dodatki antyblokingowe dodane do tworzywa, z którego wytłaczana jest folia, wpływają na obniżenie siły adhezji pomiędzy warstwami i łatwiejszą separację warstw folii. Zastosowanie odpowiedniego antybloku znacznie ułatwia proces produkcyjny.

Dysponujemy szerokim portfolio dodatków antyblokingowych, poczynając od prostych rozwiązań ekonomicznych, kończąc na specjalnie wyselekcjonowanych antyblokach o określonych rozmiarach cząstek do zastosowań specjalistycznych. Posiadamy również rozwiązania 2w1 – poślizgi z antyblokiem, które są często stosowane z uwagi na uproszczenie procesu produkcji.

Folia PE/PP cechuje się wysokim współczynnikiem tarcia, co niejednokrotnie utrudnia przesuwanie folii po metalowych elementach maszyn.

Współczynnik tarcia można obniżyć stosując odpowiednie dodatki poślizgowe.

Mechanizm działania poślizgu opiera się na jego niskiej kompatybilności z tworzywem. Wraz z upływem czasu cząsteczki dodatku poślizgowego migrują w kierunku zewnętrznej warstwy folii. W ten sposób dodatki poślizgowe modyfikują powierzchnię folii i zmniejszają siły tarcia w trakcie przetwórstwa.

W ofercie GM Color znajdują się zarówno szybkodziałające dodatki poślizgowe (szczególnie ważne w produkcji worków „in-line”) oraz poślizgi o opóźnionym uwalnianiu (stosowane w procesach dwuetapowych, gdzie zachodzi konieczność magazynowania półproduktów).

Podczas kontaktu/tarcia dwóch materiałów, może dochodzić do tworzenia ładunków elektrostatycznych. Naładowane elektrostatycznie powierzchnie tworzyw sztucznych mogą znacząco utrudniać proces produkcyjny lub wpływać negatywnie na późniejsze właściwości użytkowe produktu.

Zastosowanie dodatków antystatycznych pozwala ograniczyć, bądź wyeliminować niepożądany efekt elektrostatyczny. Najczęstszymi problemami spowodowanymi gromadzącym się ładunkiem elektrostatycznym są:

 • nadmierne osiadanie kurzu na gotowych produktach (szczególnie istotne podczas eksponowania wyrobów w sklepie)
 • „elektryzowanie” się granulek tworzyw/koncentratów barwiących/ dodatków w dozownikach, systemach podających lub podczas przechowywania.
 • wyładowanie elektrostatyczne, które może być niebezpieczne dla pracowników, zapoczątkować pożar, a nawet eksplozję

Substancje aktywne znajdujące zastosowanie jako antystatyki, to najczęściej cząsteczki o charakterystycznej budowie chemicznej. Jedna ich część jest rozpuszczalna w wodzie (część hydrofilowa), a druga część wykazuje wyższe powinowactwo do matrycy polimerowej (część hydrofobowa). Cząsteczki antystatyku migrują do powierzchni polimeru i układają się w taki sposób, że część hydrofilowa „wystaje” poza matrycę polimerową, a część hydrofobowa pozostaje wewnątrz tworzywa. W ten sposób części hydrofilowe przyciągają cząsteczki wody zawarte w powietrzu, pomagając w wytworzeniu bardzo cienkiej warstwy wody na powierzchni tworzywa. To właśnie niezmiernie cienka powierzchnia wody nadaje właściwości antystatyczne produktom wykonanym z tworzyw sztucznych. Generalnie, im wyższa wilgotność powietrza tym większa sprawność dodatku antystatycznego.

GM Color poza standardowymi dodatkami antystatycznymi, posiada w ofercie antystatyki działające przy niskich wilgotnościach powietrza.

Tworzywa sztuczne są narażone na utlenianie/oksydację, spowodowaną zarówno światłem, jak również podwyższoną temperaturą. W konsekwencji tworzywa z upływem czasu lub nawet podczas przetwórstwa mogą tracić swoje właściwości mechaniczne, a ich powierzchnia może ulec wizualnemu pogorszeniu.

Działanie antyoksydantu sprowadza się do wychwytywania wolnych rodników, które są odpowiedzialne za degradację oksydacyjną tworzywa, co skutkuje wydłużeniem czasu życia finalnego produktu. Najczęściej antyoksydanty znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie finalny produkt będzie narażony na pracę w wysokich temperaturach.

Przeciwutleniacze znajdują zastosowanie również jako składnik mieszanek stosowanych podczas przestoju maszyn. Bardzo często podczas wygaszania produkcji dochodzi do formowania żeli oraz „przepalania” tworzywa znajdującego się w niepracującym, ale jeszcze stygnącym ekstruderze. Rozruch linii, w której doszło do degradacji termicznej tworzywa, może być nie tylko czasochłonny, ale również generować niepotrzebne straty. Dodatek niewielkiej ilości przeciwutleniacza pozwala zapobiec degradacji tworzywa, co umożliwia bezproblemowy rozruch po przestojach.

Dodatki, których substancją aktywną są fluoroelastomery. Stosowane są do wytłaczania folii LLDPE i LDPE (rozdmuchowej oraz typu cast), folii HDPE, ekstruzji rur, jak również w procesie wtrysku z rozdmuchem. Zaletą stosowania dodatków procesowych jest:

 • zapobieganie tworzenia złogów na głowicy,
 • eliminacja tzw. „efektu skóry rekina”,
 • ograniczenie formowania żeli,
 • uzyskanie lepszej jakości powierzchni,
 • nadanie połysku,
 • obniżenie ciśnienia oraz temperatury procesu ekstruzji,
 • łatwiejsza zmiana koloru.

GM Color posiada szeroki wybór dodatków procesowych dedykowanych do różnych typów procesu

Tworzywa sztuczne, eksponowane na zewnątrz pomieszczeń, narażone są na działania zjawisk atmosferycznych, przede wszystkim światła słonecznego. Naturalne światło słoneczne powoduje nieodwracalne niszczenie polimerów. Zagwarantowanie długiej użyteczności produktu wiąże się z koniecznością zastosowania stabilizatorów UV, które zabezpieczą tworzywo przed przedwczesną degradacją.

Prawidłowe dobranie systemu stabilizującego jest zależne od takich czynników jak:

 • grubość detalu,
 • region geograficzny na jakim dochodzi do ekspozycji na działanie światła,
 • typ tworzywa,
 • obecność innych składników w tworzywie (np. uniepalniacze).

Szczególną uwagę należy również zwrócić na środowisko w jakim, będzie używany wyrób gotowy. Dla przykładu folie stosowane w sektorze rolniczym narażone są na obecność pestycydów i herbicydów, które determinują zastosowanie odpowiednich stabilizatorów UV.

Niektóre linie produkcyjne do chłodzenia masy polimerowej wykorzystują wodę. Jest to ważny czynnik, który eliminuje dużą część stabilizatorów z użycia przez wzgląd na ich tendencję do chłonięcia wilgoci – WCO.

GM Color poza szerokim wyborem stabilizatorów UV posiada również w ofercie systemy stabilizujące, które mają minimalny wpływ na WCO.

Środki spieniające pod wpływem temperatury ulegają rozpadowi z wytworzeniem pęcherzyków gazu. Podczas tego procesu struktura tworzywa staje się porowata.

Stosowanie spieniaczy daje szereg benefitów:

 • eliminuje „wciągi” / „zapadnięcia” w wypraskach z użebrowaniem lub w okolicach punktu wtrysku,
 • obniża skurcz tworzywa,
 • w niektórych przypadkach przyczynia się do wzrostu sztywności,
 • powoduje wzrost właściwości izolacyjnych/tłumiących (ciepło, hałas)
 • zmniejsza wagę wyrobu końcowego, co pozwala obniżyć koszt wyrobu końcowego.

GM Color oferuje dodatki o różnej mocy spieniania oraz wybór produktów dopasowanych do różnych temperatur przetwórstwa.

Jednym ze sposo­bów ograniczania palności tworzyw sztucznych jest ich modyfikacja poprzez wprowadzanie specjalnych dodatków chemicznych – anty­pirenów, nazywanych inaczej uniepalniaczami.

Sposób działania danego antypirenu zależy od jego budowy chemicznej. Środki zmniejszające palność mogą oddziaływać na mechanizm palenia w sposób chemiczny i/lub w sposób fizyczny, w fazie gazowej i/lub fazie stałej. Mechanizm chemiczny polega na dezaktywowaniu reaktywnych rodników podtrzymujących proces palenia (faza gazowa) oraz wytwarzaniu zwęglonej warstwy na powierzchni materiału (faza stała). Mechanizm fizyczny polega natomiast na rozcieńczaniu mieszaniny reakcyjnej (faza gazowa), pochłanianiu ciepła reakcji spalania (faza gazowa) oraz ochronie materiału przed dostępem tlenu i ciepła ze strefy spalania (faza stała).

Firma GM Color wprowadziła na rynek uniepalniony polimer (w tym PE, PP) o udoskonalonej charakterystyce i odmiennym składzie chemicznym, o korzystnym wpływie na zmniejszenie palności polimerów (w tym PE, PP), a w przypadku ich zapalenia – ograniczenie wydzielania się gazów niebezpiecznych dla ludzi i środowiska.

Tworzywa sztuczne, zarówno oryginalne jak i poddane recyklingowi, mogą być wrażliwe na obecność wilgoci. Powstające problem podczas przetwórstwa „mokrego” tworzywa można zniwelować stosując absorber wilgoci. W ofercie posiadamy absorbery wilgoci do wielu aplikacji.

Chemiczne neutralizatory nieprzyjemnych zapachów występujących w odpadach tworzyw sztucznych.

Wskaźnik szybkości płynięcia, (MFI) jest bardzo istotnym parametrem określającym właściwości przetwórcze tworzyw. Podniesienie MFI niejednokrotnie jest jedynym sposobem zagospodarowania surowca o zbyt niskim wskaźniku płynięcia.

Obecnie GM Color proponuje rozwiązania do polipropylenu.

Udarność jest miarą wytrzymałości materiału na pękanie przy obciążeniu dynamicznym. Jest to ważny parametr, który podlega kontroli szczególnie w przypadku produkcji regranulatów. Stosując do wytwarzania regranulowanego tworzywa surowiec o niskiej wytrzymałości, można podnieść jego udarność poprzez dodatek modyfikatora.

Wypełniacze mineralne  są stosowane głównie w celu obniżenia kosztów wytwórstwa. Wymiana części tworzywa  wypełniaczem pozwala na wygospodarowanie sporych oszczędności, nie obniżając jakości wyrobu finalnego, a w wielu przypadkach poprawiając niektóre jego właściwości mechaniczne.

W swojej ofercie GM Color posiada wypełniacze zarówno w proszku, jak i różnie stężone koncentraty, na dostosowanych do aplikacji nośnikach polimerowych.

Wypełniacz mineralny  zamknięty w matrycy polimerowej, w wielu aspektach jest bardziej konkurencyjny niż wypełniacz w proszku. Spośród zalet koncentratu można wyróżnić:

 • brak problemów z pyleniem,
 • szybkie i niewymagające dodatkowych operacji mieszanie z tworzywem,
 • bardzo dobra homogenizacja,
 • łatwiejsza kontrola dozowania.

Nasza strona przetwarza Dane Osobowe, które możesz przekazać dobrowolnie podczas wypełniania formularzy. W pełni decydujesz o swoich danych osobowych i masz prawdo do ich usunięcia.W celu zapewnienia usług najwyżej jakości, serwis korzysta również z plików cookies.

Skip to content